Våra tjänster

Vi driver verksamhet inom områdena Ledarskap och Organisationsutveckling samt Skogsbruk och Naturvård

Ledarskap och Organisationsutveckling

  • Chefsstöd / Ledarskapscoach
  • Interimschef
  • Förändringsledare / Processledare

Skogsbruk och Naturvård

  • Inventering av skog och naturvärden
  • Planering av skogsskötsel och avverkning
  • Rådgivning till enskilda skogsägare eller verksamma inom skogsbruket


Vi organiserar och genomför även gärna kurser och utbildningar inom såväl ledarskap som skogsbruk/naturvård.