201508311441009194rjgM92xz

ICKS kompetens

ICKS kompetens AB bedriver verksamhet inom två verksamhetsområden:

Ledarskap & Organisationsutveckling

"Att tillvarata individers kompetens och bidra till att de under eget ansvar växer och utvecklas"

Skogsbruk & Naturvård

"Att planera för ett hållbart nyttjande av skog och mark"