Om oss

ICKS kompetens AB står på två ben, ett som driver verksamhet inom Ledararskap och Organisationsutveckling, det andra inom Skogsbruk och Naturvård. ICKS kompetens bildades i maj 2014 och ”tog då över” den verksamhet Inge bedrivit inom ”Stenbergs skogskonsult” sedan april 2000 och Charlotta bedrivit inom ”Kabo Stenbergs konsult” sedan januari 2014.

 

Charlotta

Min grundutbildning var till jägmästare, men mitt stora intresse för människor och nya verksamheter har lett mig till ledarroller inom flera olika organisationer, ofta med ett uppdrag att förändra och utveckla arbetssätt, organisation och kultur. Ibland svåra uppdrag som lärt mig mycket när det gäller ledarskapets svåra frågor. En kunskap jag nu gärna delar med mig av till andra genom chefsstöd, mentorskap och coaching. Mitt intresse att själv leda och utveckla är fortfarande stort och jag tar gärna även uppdrag som interimschef eller förändringsledare. Efter erfarenhet och utbildning inom styrelsearbete tror jag att jag idag även kan bidra med värdefull kompetens i lämpliga styrelseuttdrag.

Yrkeserfarenhet

 • Uppdrag inom ICKS kompetens som interimschef, projektledare och processtöd
 • Verkställande direktör
 • Kommunchef och förvaltningschef
 • Länsråd, Lantbruksdirektör, Avdelningschef och Strategisk chef på olika Länsstyrelser
 • Länsjägmästare, Distriktschef, Skogs- och miljöspecialist mm inom Skogsstyrelsen

Utbildningar

 • Jägmästare (MSc in Forestry)
 • Naturvård
 • Företagsekonomi
 • Arbets- och organisationspsykologi
 • Ett antal olika ledarskaps- och ledningsgruppsutvecklingsprogram under min tid som chef och verksam i olika ledningsgrupper (1997 – 2013)
 • EMCC-ackrediterad utbildning till certifierad coach på Senior Practitioner nivå
 • SKL:s Toppledarprogram
 • Styrelseakademins utbildning: "Rätt Fokus i Styrelsearbetet"
 

Inge

Min grundutbildning var till skogstekniker, flera år arbetade jag inom Skogsvårdsstyrelsen med skogbruksplanläggning samt projektering av vägar och dikningsföretag innan jag bytte inriktning mot naturvård. År 2000 startade jag eget och har sedan dess arbetat med olika skogliga och naturvårdsuppdrag åt skogsägarföreningar, länsstyrelse och kommuner.

Yrkeserfarenhet

 • Skogsbruksplanläggning
 • Avverkningsplanering
 • Trädinventeringar
 • Inventering av ängs- och betesmarker
 • Naturvårdsinventering av nyckelbiotoper och sumpskog
 • Väg- och dikesprojektering

Utbildningar

 • Skogstekniker
 • Vägmästare
 • Naturvård
 • Mark- och vattenvård
 • Nyckelbiotopsinventering
 • Sumpskogsinventering
 • Grön skogsbruksplanläggning
 • Certifierad EU-rådgivare